Dikkat ve zeka

Dikkat ve zeka

GETAP, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP’ın içeriğinde zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış binlerce zihin egzersizi bulunmaktadır. Etkinliği ve güvenirliliği çeşitli testlerle kanıtlannmıştır. GETAP, McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliştirilmiştir. CHC Modelinde zekâ, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

Randevu

GETAP aşağıdaki bileşenleri geliştirmekte uygulanmaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat Dağınıklığı
Konsantrasyon Eksikliği
Hafıza Geliştirme
Odaklanmayı Artırmak
Akıcı Zekâ (Gf)
Kristalize Zekâ (Gc)
Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
Kısa Süreli Bellek (Gsm)
Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği
Görsel İşlemleme (Gv)
İşlem Hızı
Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı
Okuma ve Yazma Becerisi
Çalışma Hızı
El – Göz Koordinasyonu
Kalem Kullanma Becerisi
BİLSEM Sınavlarına Hazırlanma
Sınav Kaygısı
Hafızayı Artırmak
Performans Kaygısı
Motivasyonu Artırmak
Zihin ve Zeka Performansını Artırmak
Özgül Öğrenme Güçlüğü

Bireylerin Zihin Performans Düzeylerine göre üç alt program şeklinde uygulanmaktadır. Bu alt programlar şunlardır :

Geliştirme Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin performansını engelleyen durumların tespit edilmesi ve giderilmesidir.

Güçlendirme Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir.

Koruma Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin öğrenme gücünün ve hızının en üst seviyeye ulaştırılması ve bu düzeyde tutulmasıdır.

GETAP için temel hedef, bireylerin zihin performanslarını bulunduğu konumdan daha yukarıya çıkarmaktır. Bu hedefe bağlı olarak, uzman personeller gözetiminde haftada 2 seans olarak uygulanan GETAP, 3 ile 12 ay arasında sürmektedir.

GETAP 6 yaş üstü her bireye uygulanabilmektedir:

Çocuk gelişim seansları 6-14 yaş
Ergen gelişim seansları 14-18 yaş
Yetişkin seansları 18 yaş ve üstü

Diğer hizmetlerimiz