Beyza Şanal Güngör

Hakkında

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek onur derecesi ile bölüm birinciliği ve fakülte üçüncülüğü ile tamamlamıştır. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek lisansını da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlayarak bilim uzmanlığını iki alanda almıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir. Çalışmalarına 2019 yılından itibaren Ankara’da devam etmekte olan Beyza Şanal Güngör, Cemre Psikoloji’de çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışarak bireysel psikoterapi, oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır

Başlıca Çalışma Alanları

Çocuk ve ergenlerle çalışma alanlarını anne-baba eğitimi ve danışmanlığı, sağlıklı bebek gelişimi takibi, bağlanma sorunları, ayrılma korkusu, özgüven sorunları, uyku-yeme ya da tuvalet sorunları, kaygı bozuklukları, öfke nöbetleri, uyum bozukluğu, gelişimsel bozukluklar ve gelişimsel destekleme, okul korkusu ve reddi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı, arkadaşlık sorunları, çatışma ve stres yönetimi konuları oluşturmaktadır. Çocuk ve gençlerle bireysel psikoterapi şeklinde gerçekleştirdiği mesleki uygulamalarını oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı çerçevesinde sürdürmektedir.
Yetişkinlerle çalışma alanlarını kişiler arası iletişim problemleri, stres yönetimi, öfke yönetimi, depresif bozukluklar, kaygı bozuklukları (fobiler, sosyal kaygı bozukluğu, genelleştirilmiş kaygı bozukluğu, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu), uyku bozuklukları ve yas süreci uygulamaları oluşturmaktadır. Yetişkinlerle bireysel psikoterapi şeklinde gerçekleştirdiği mesleki uygulamalarını eklektik (bütüncül) yaklaşım çerçevesinde sürdürmektedir.

Mesleki Üyelikler

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Eğitim ve Sertifikalar

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (90 Saat), Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
Klinik Psikoloji Süpervizyonu (120 Saat), Dr. Öğr. Üyesi Zehra Erşahin
Oyun Terapisi Eğitimi, Oyun Terapileri Derneği, Kl. Psk. Birgül Emiroğlu Bakay, 2020.
Moxo Dikkat Testi Eğitimi, Kim Psikoloji, 2019.
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı, Dr. Nevin Dölek, 2019.
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi II. Modül, Dr. Nevin Dölek, 2019.
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi I. Modül, Dr. Nevin Dölek, 2019.
Enneagram Dokuz Mizaç Modeli Süpervizyon Eğitimleri, Enneagram Eğitim ve Danışmanlık, 2018- 2019.
Stanford Binet Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi, Kim Psikoloji, 2018.
Enneagram Dokuz Mizaç Modeli Temel Eğitimi, Uzm. Psk. Banu Yaşar, Enneagram Eğitim ve Danışmanlık, 2018.
Terapötik Kartlar, Personita Kartları Eğitimi, Doç. Dr. Durmuş Ümmet, 2018.
Adler’in Kişilik Kuramına Göre “Vaka Kavramsallaştırılması” Eğitimi, Dr. Jonathan Sperry, Türk PDR Derneği, 2018.
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulayıcı Eğitimi, Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Psikoloji, 2018.
Çocuklar İçin Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi, Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Psikoloji, 2018.
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Uygulayıcı Eğitimi, Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Psikoloji, 2018.

Uyguladığı Testler

Moxo Dikkat Testi
Stanford Binet Zeka Testi
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
S.D. Porteus Labirentler Testi
Peabody Resimli Kelime Tanıma Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Cattel 2A- 3A Zeka Testi
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
Kent E-G-Y Testi
Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi