Aslıhan Kemikli

Hakkında

Aslıhan Kemikli Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji bölümüdür. Lisans eğitimi boyunca çeşitli seminerlere katıldı. Farklı alanlarda staj yaparak kendini geliştirme fırsatı buldu. Cemre Psikoloji de asistanlığını tamamlayarak ergen ve yetişkin terapisti olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda özel bir anaokulun da kurum psikoloğu olarak görevini yürütmektedir.

Eğitim

Psikiyatrik Tanı ve Değerlendirme-Hakan Türkçapar
Bilişsel Davranışı Terapi-Hakan Türkçapar
Şema Terapi
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
Çocuklara Uygulanan Profektif Testler
Çocuk Değerlendirme Testleri
Anaokulun da Çocuklarla Çalışma Eğitimi

Çalıştığı Alanlar

Obsesif-Kompulsif bozukluk
Anksiyete
Depresyon
Sosyal fobi
Sınav kaygısı
Yeme bozuklukları
Travma