Boşanma Sonrası Uyum

Boşanma Sonrası Uyum

Boşanma Sonrası Sürece Uyum Sağlamak İçin Neler Yapılabilir?

Bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları aile kurumu boşanma ile sonlanabiliyor. Türkiye’de ki aile yapısının son elli yılda hızla değiştiği görülmektedir. Geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına dönüşen aile kurumu boşanma ile daha sık karşılaşır hale gelmiştir. Bu sürece sağlıklı uyum sağlama becerisi hem yetişkin bireyin kendisi için hem de ailedeki çocuk veya çocukların gelişimi için son derece önemli hale gelmektedir. Bu yazıda sizlerle Boşanma Sonrası Uyum nasıl olura ilişkin birkaç somut öneri paylaşmak istiyorum.

Öncelikle boşanan bireylerin bu süreci nasıl anlamlandıkları sürece uyumun nasıl gelişeceği için önemli olmaktadır. Boşanmayı sağlıklı olarak anlamlandıran ve bu süreçte yeni sorumlulukları almakta açık olan bireylerin kısa sürede uyum sağladıkları gözlemlenmektedir.

Boşanma sonrası dönem, bireyin hayatında köklü değişimlerin olduğu bir geçiş dönemidir. Hem kültürel kodlarımız hem büyüdüğümüz toplum bu durumu daha da kritik hale getirmektedir. Bu dönem, boşanmış bireylerin eski alışkanlıklarını değiştireceği ve yeni bir yaşantıya uyum sağlamanın gerginliğini hissedeceği bir süreci kapsar. Bu durum boşanma sonrası uyumun önemine işaret etmektedir. Boşanma sonrasına uyum, fiziksel veya zihinsel hastalık belirtilerinden nispeten arınmış olmanın yanı sıra psikolojik iyi oluş, olumlu duygulanım, genel mutluluk, yaşam doyumu ve başa çıkma gibi göstergelerle değerlendirilebilen olumlu değişimi de içerir.

Boşanma sonrasına uyum yaşamın içinde kendini yeniden konumlandırmak şeklinde tanımlamıştır. Boşanma sonrası uyum ayrıca, eski eş ile olan duygusal bağın çözülmesi, boşanma sonrasında oluşan yalnızlıkla başa çıkılması ve eski eş ile ebeveynlik sorumluluğunun belirlenmesi şeklinde tanımlanır. Ayrıca boşanmaya uyum, boşanan bireylerin boşanma konuları ile sürekli meşgul olmaktansa, bu konular ile ilgili değişimleri hayatı ile bütünleştirmesine doğru ilerledikleri bir sürecin sonucu olarak düşünülebilir.

Boşanan bireylerin boşanma sonrasındaki yeni yaşantıya uyum sağlamasını etkileyen durumlardan biri boşanmanın ortaya çıkardığı yasın yaşanmasıdır. Yasın yaşanması, boşanan kişinin yeni bir yaşama başlamasında en önemli unsurlardan biridir. Boşanma öncesi dönemin, düş kırıklığı, aşınma ve kopukluk aşamasından oluştuğunu ifade edilmektedir. Yasın, geçmişe açılan kapıyı kapatmaya yardımcı olan ve kişinin ilerlemesine izin veren bir süreç olduğunu ifade edilir.

Boşanan bireyin boşanma konusundaki algısı veya değerlendirmesi yani boşanmayı bir kazanç olarak mı yoksa bir kayıp olarak mı algıladığı boşanma sonrasındaki uyum sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Bireyin genel olarak boşanmaya olumlu ya da olumsuz bakmasının, yani boşanma ile ilgili algısının, boşanma sonrası uyum üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ifade edilmiştir. Yani, boşanmayı bir kurtuluş olarak gören bireylerin boşanma sonrasında karşılaştığı stres durumlarına daha kolay uyum sağlayacağı, bu durumu felaketleştirenlerin ise sürece uyum sağlamada sorunlar yaşayacağı söylenebilir. İçinde bulunulan durumun felaket olarak algılanması bireyin, yaşam kalitesini kendi ölçütleri ile değerlendirmesi şeklinde tanımlanan yaşam doyumunu azaltır.

Boşanma Sonrası Sürece Uyum Sağlamak İçin Neler Yapılabilir?

1.Kök aileden ve arkadaşlarından destek alan kişilerin sürece daha kolay uyum sağladığı görülmektedir.

2.Bireyin keyif aldığı, uzun zaman geçirmekten sıkılmadığı yeni hobi alanlarına yönelmesi oldukça önemlidir. Hayatında mutlu olduğu alanların oluşması için çabalaması gerekir.

3.Günlük yürüyüşlerin yapılması, uyku ve yemek düzenine dikkat edilmesi önerilir.

4.Problem çözme becerilerine geliştirmeye yönelik olarak işlevsel ve uzun süreli etkili yöntemlerin aranması ve uygulanması noktasında çabalamak gerekir.

5.Bireysel, fizyolojik ve mesleki olarak 6 aydan fazla süre semptomlar ciddi düzeyde devam ediyorsa profesyonel destek alınması önerilir.

Diğer Yazılar